Basisschool De Veenvogel

Ouderraad

'Ouderraadvereniging De Veenvogel' bestaat op dit moment uit een gezellige groep van tien mensen die zich met elkaar vol enthousiasme inzetten om leuke "extra" activiteiten te helpen organiseren op basisschool De Veenvogel. 
In overleg met school en vaak samen met een paar teamleden maken wij van diverse gelegenheden een feestje.  Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage per kind verwacht om de activiteiten, speciaal georganiseerd voor alle kinderen, te kunnen bekostigen. Hier valt bijvoorbeeld het schoolreisje, de decembermaand met al zijn gezelligheid, Pasen, Koningsspelen, Meester- en Juffendag onder en tussendoor helpen we waar het nodig is.  De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Jaarlijks wordt er een financieel verslag opgesteld plus de begroting voor het komende jaar. Dit overzicht wordt ter inzage gepubliceerd op de jaarvergadering in september van het nieuwe schooljaar. 
 
Voor wie de gevraagde bijdrage moeilijk kan betalen is er de mogelijkheid om een regeling te treffen met de schoolleiding. Neem hiervoor contact op met de directie. 
We vergaderen ongeveer 6x per jaar; avonden die volgens een agenda verlopen maar die ook vooral heel gezellig zijn. Daarnaast wordt er in kleinere groepjes vergaderd over de activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat we de kinderen een fantastisch jaar kunnen bezorgen, maar wij als ouders vinden het ook erg leuk om dit met elkaar te organiseren en daar met veel andere hulpouders verbondenheid in te vinden om samen het beste voor onze kinderen te realiseren. 
 
Mocht u vragen hebben over de ouderraad, kunt u een mail sturen naar or.veenvogel@wijdevenen.nl

2024 Basisschool De Veenvogel

Powered by BasisOnline