Basisschool De Veenvogel
 
Schooljaar '21-'22  
Studiedag     vrijdag 24 september 2021
Herfstvakantie maandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag 22 oktober 2021
Studiedag maandag 25 oktober 2021 (aansluitend aan de herfstvakantie!)
Sinterklaasfeest vrijdag 3 december 2021; continurooster voor groep 5 t/m 8 tot 14.00 uur (onder voorbehoud)
Kerstvakantie vrijdagmiddag 24 december 2021 12.00 uur t/m vrijdag 7 januari 2022
Studiedag vrijdag 28 januari 2022
Studiedag vrijdag 25 februari 2022 (vóór de voorjaarsvakantie)
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022
Studiedag maandag 7 maart 2022 (aansluitend aan de voorjaarsvakantie)
Studiedag vrijdag 1 april 2022
Goede Vrijdag vrijdag 15 april 2022
Tweede Paasdag     maandag 18 april 2022
Meivakantie maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag maandag 6 juni 2022
Studiedag maandag 20 juni 2022
Zomervakantie vrijdag 8 juli 2022 12.00 uur t/m vrijdag 19 augustus 2022

2022 Basisschool De Veenvogel

Powered by BasisOnline