Basisschool De Veenvogel

Een stukje geschiedenis


Per 1 augustus 2019 zijn OBS De Tamboerijn en KBS St. Nicolaas officieel samen een nieuwe school geworden: SWS De Veenvogel.

In 2015 zijn de eerste stappen richting een fusie reeds gezet. Door veranderend beleid maar ook vanuit de gedachte dat men samen verder komt dan alleen is er bewust gekozen voor "samenwerken boven concurreren". Om daarmee goed onderwijs in Nieuwveen blijvend te realiseren, vanuit samenwerking én diversiteit.

Al in juli 2017 hebben beide bestuurders en beide voorzitters van de medezeggenschapsraden de intentieverklaring Fusie ondertekend. Hiermee werd het echte startsein voor de opbouw van 'de beste school voor Nieuwveen' gegeven.

Team, ouders en leerlingen hebben samengewerkt in verschillende werkgroepen om de nieuwe school vorm te geven. In een periode van samen spelen naar samen leren, samen wonen zijn we nu samen een nieuwe school.
Op 25 april 2019 is door de burgemeester in aanwezigheid van de wethouders én heel Nieuwveen de nieuwe naam onthuld:

                Samenwerkingsschool De Veenvogel

2023 Basisschool De Veenvogel

Powered by BasisOnline